Konut Reklamı Hedef Kitlesi

Konut reklamı hedef kitlesi açısından genel olarak yetişkinlere yönelik verilen reklamlardır.

Yeni evlenen ya da ev almayı düşünen kişiler de konut reklamı hedef kitlesi içerisine girmektedir. Ev, herkesin barınmak için ihtiyacı olan bir unsurdur. Günümüz şartlarında ev almak oldukça zordur ve firmalar reklamlar sayesinde bu oranı arttırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla konut reklamı hedef kitlesi de ev alma ihtimali olan kişilerdir.

Reklamlarda asıl gaye; reklamı yapılan ürünü kişilere satmaktır. Konut reklamlarının satmaya çalıştığı ürün; oturulacak olan konuttur. Bu nedenle hitap ettiği yaş grubu yetişkinlerdir. Yetişkin bireylerin çok sık izlediği kanallarda konut reklamları vermek çok mantıklı bir işlem olacaktır.

Konut reklamı vermek, diğer reklam türlerine oranla çok daha fazla kitle hedefli bir uygulama çeşididir. Genel olarak konut reklamları televizyon gibi büyük ekranlarda verilerek hedef kitleye ulaşmak amaçlanmaktadır. Günümüz çağında televizyon reklam konusunda oldukça iyi bir seçenektir.

Reklam Nedir?

İnsanları belirli bir düşünceye yönlendirmek, bir ürünün, bir hizmetin, bir fikrin hakkında bilgi vermek, hedef kitlenin dikkatini çekerek bir tutum benimsemelerini sağlamak ve görüşlerini değiştirmek için oluşturulan ürünlerdir. Görsel, işitsel ve yazılı çalışmaların tamamına reklam denmektedir. İnsanlık, tarih boyunca sinema, televizyon, radyo, dergi, ilan, internet gibi çeşitli iletişim kanalları ile satış ve pazarlama stratejileri üretmiştir. Ürün ve hizmetleri, ulaşmayı istedikleri hedef kitleye duyurmuşlardır. Reklamlar kitlelere ulaşmanın en basit yöntemi sayılmaktadır. Örneğin; konut reklamı hedef kitlesi daha çok yetişkinlerdir.

Reklamın temel amacı, var olan hedef kitleyi korurken yelpaze genişleterek söz konusu ürün ve hizmeti özgün bir üslup ile sunmak ve daima iyi bir seviyede taşımaktır. Reklamcılık markanın itibarını ve ederini düşürmeden, görsel ve içsel uyarıcılar ile algıda seçicilik yaratma uygulamasıdır. Bu durumdan hareket ederek bir reklamın kaliteli olması için; özgün, şaşırtıcı ve dikkat çekiciliği yüksek olması, hedef kitleye ve isteklerine uygun olması gerekmektedir. Hedef kitle reklamlar için oldukça önemli bir kriterdir ve konut reklamı hedef kitlesi olarak yetişkinleri ele almaktadır.

Bununla beraber reklamların markaya ticari itibar kazandırması ve cezbedici olması gibi özellikleri de bünyesinde barındırması gerekmektedir. Reklamları, tanıtım ve satış artırma hedeflerinin yanında ürünü ya da hizmeti hedef kitlenin zihnine kazımak gibi bir hedefle de kullanılması mümkündür. Hedef kitlenin reklam içeriğini merak etmesi, ilgili vaatlere inanması ve denemek istemesi için reklamın; duyar, mizah, neşe, hüzün, şaşkınlık ve pek çok farklı hisse hitap etmesi büyük önem taşımaktadır.

Reklam Türleri Nedir?

Reklam denildiğinde akıllara hala ilk olarak radyo, televizyon ve gazete gibi iletişim kanalları gelse dahi günümüzde reklam kendine çok daha fazla internet ortamında göstermektedir. Bu durum da ürün ve hizmetin dijital reklam desteğiyle daha fazla kişiye ulaşmasına neden olmaktadır. Bu noktada reklam çeşitleri öğrenmek önemlidir.

Reklam çeşitleri incelediğinde ilk olarak karşımıza geleneksel medya çıkmaktadır. Anal; okullarda oluşturulmuş olan reklam yönetim sistemine geleneksel medya denmektedir. Geleneksel olan medya türleri; yazılı reklamlar, görüntülü reklamlar, video reklamlar, baskı ve analog reklamlar, radyo, televizyon ve sinema reklamları şeklinde örneklendirilebilmektedir.

İkinci olarak ise yeni medya reklamları karşımıza çıkmaktadır. Sayısal kodlar ile oluşturulmuş, görsel ya da yazılı veriler olan reklamlara verdi sistemi adı verilmiştir. Yeni medya türleri; televizyon, radyo reklamı, sosyal medya reklamı, tüm dijital ağlar, arama motorları, mobil cihazlar, kullanıcı işletim araçları şeklinde örneklendirilebilmektedir.

Televizyon reklamları da günümüzde çok sık kullanılmış olan reklam çeşitleri arasındadır. Özellikle büyük bir kitleye ulaşmak isteyen kişiler ve toplumu ilgilendiren durumlarda televizyon reklam çeşitleri kullanmaktadırKonut reklamlarının sık verildiği alanlardan biri de televizyondur. Televizyonda verilen konut reklamı hedef kitlesi de yetişkinlerdir. Bu sebepten ötürü genel olarak yetişkinlerin televizyon izleme olasılığının fazla olduğu saat aralıklarında konut reklamlarına yer verilmektedir. Bu saat aralıklarından en barizi akşam haberlerinin verildiği 19-00 ve 20.00 saat aralığıdır.

Konut Reklamı Tasarlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

Konut reklamları tasarlanırken dikkat edilmesi gereken noktaların varlığı söz konusudur. İlk olarak reklamın çekiciliği fazlaca önemlidir. Reklam olabildiğince renkli bir şekilde olmalıdır. Ancak bu renkler ortaya atılmış bir karmaşa gibi gözükmemelidir. Bu renkler ahenk içerisinde ve birbiri ile uyumlu bir biçimde reklamda yer almalıdır. Reklamlar hazırlanmadan önce birbiri ile uyumlu olan renkler özenle araştırılmalıdır ve araştırmalar sonucunda reklamda kullanılacak renkler kararlaştırılmalıdır. 

İkinci adım ise yapılacak olan reklamın temasını seçmektir. Özellikle konut reklamlarında tema son derece önemlidir. Konut dediğimiz konu oldukça büyük bir alışveriş türüdür. Dolayısıyla reklamının da çekiciliğinin fazla olması gerekmektedir. Çekicilik konusunda reklamları ön plana çıkartan ise seçilmiş olan temalarıdır. Özellikle kitle iletişiminde kullanılan aletler üzerinden verilen reklamlarda tema daha önemlidir. Konut için genel olarak kitle iletişimini sağlayan materyallerde reklam verilmektedir. Bunun sebebi ise konut reklamı hedef kitle açısından en kolay şekilde ulaşabilmektir.

Üçüncü adım ise reklam üzerinde kullanılacak resim ya da şekillerin düzgün olarak seçilmesidir. Kullanılacak olan resim; konut reklamlarında kullanmaya uygun olması gerekmektedir. Bunun haricinde reklamı yapılan evi de yansıtmalıdır. Dolayısıyla kesinlikle konut reklamı hedef kitlesi için uygun ve tanıtılan konuta uygun resimler ya da şekiller kullanılmalıdır.

Dördüncü ve son adım konut reklam uygulamalarında; konutla ilgili ve ödeme bilgileriyle ilgili bilgilerin yer alıyor olmasıdır. Kişiler alacakları konutu incelerken fiyat konusunda uygun ve avantajlı olmasını da istemektedir. Dolayısıyla özellikle konut reklamlarında fiyat bilgisine yer vermek gerekmektedir. Hatta sadece fiyat bilgisi yerine, eğer firmanın ödeme olanaklarında sağladığı bir kolaylık bulunuyorsa, ödeme yöntemleri ve kolaylıkları da reklamda yer almalıdır.