Asansör Reklamı 

Asansör reklamı, kapalı alanlarda insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alışveriş merkezleri, metro, toplu konut projelerine asansörleri, günümüzün diğer bir etkilerin reklam mecralarından bir tanesidir. 

Hedef kitlesinde yer alan bireyler asansöre bindiği saniyeden itibaren gideceği kata kadar asansör için reklamları yakından görme ve inceleme imkanı bulmaktadır. Bunun haricinde doğru konumlandırılmış asansör reklamı, işletmelerin ve ürün tanıtımının ciddi oranda akılda kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Asansör içi reklam alınan alanda standart iki tip pano vardır. Bunlar; yatay A3 boyutunda ve dikey A4 boyutunda olan iki çeşit panodur. Asansörün içinde konumlandırılmış durumda bekleyen panolar, kiralanarak kullanılmaktadır. Asansör reklamı vermek için en az haftalık biçimde bu panoları kiralayabilmek mümkündür.

Reklam Nedir?

Reklam, çeşitli şirketlerin ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, belirli bir tema çerçevesinde belli olan, düzeni bir bütünlük ile insanlara aktarmasıdır. Hizmet ve ürün niteliklerinin tek başına aktarımı, özellikle de günümüz çağlarında geçerli olmaktan oldukça uzak bir durumdur.

Reklam, insanları etkilemek, dikkat çekmek, ürünü sattırmak işini; kitle iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirmektedir. Bunlar; sinema, televizyon, reklamları ya da baskılı araçlar olan; dergi, gazete, katalog gibi oldukça fazla çeşidi olan kitle iletişim araçlarıdır. Genel olarak bireylerin çok kullandığı alanlara reklam vermek çok daha mantıklı bir aktivite olacaktır. Asansörde bireylerin çok sık kullandığı araçlardan yalnızca bir tanesidir. Bu sebepten ötürü asansörlerde reklam verilmesi olayı oldukça mantıklıdır.

Asansör Reklamı Nasıl Olmalıdır?

Asansör reklamı, kullanılacağı yönteme göre farklılık göstermekte olan bir sistemdir. Tablo biçiminde verilecek reklamların ilgi çekici, akılda kalıcı ve sloganlı olması önemlidir. Tablo biçiminde verilen reklamlar; baskılı reklam kategorisinde yer almaktadır ve dolayısıyla baskı yapılırken çeşitli renkler kullanımı önemlidir. İlgi çekici olan baskılar insanlarda ilgi uyandırmakta ve reklamı incelemek için adım atmalarını sağlamaktadır.

Reklam uygulamalarının gayesi; daha önce de söz ettiğimiz gibi insanlarda ilgi uyandırarak ürünü ya da hizmeti satmak olduğu için daha ilgi çekici reklamlar hazırlamak gerekmektedir.

İkinci bir asansör reklamı çeşidi ise; asansörün içerisinde bulunan ekranlardan yararlanarak verilen reklamlardır. Ekrandan yararlanılarak yapılan reklamlar, genel olarak video olsa dahi resim biçiminde de olabilmektedir. Kişilerin ekran reklamı yaparken video seçmesi çok daha etki sağlayan bir unsur olacaktır. 

Asansör Reklam Fiyatları

Asansör reklamı fiyatları için net bir rakam vermek mümkün değildir. Çünkü çeşitli sebeplerden dolayı fiyatlar değişim gerçekleşmektedir. Örneğin; daha kalabalık bir yapıya verilecek olan reklam fiyatı ile daha tenha ve az sayıda kişinin kullandığı bir yapıya verilen reklam fiyat aynı olmamaktadır. Yine reklamın büyüklüğü, konusu, durumu da fiyat etkileyen unsurlar arasında önemli yere sahiptir.

Aynı anda kaç tane asansörünü reklam için kullanıldığı da fiyatı etkilemekte olan bir başka unsurdur. Bu sebepten dolayı bireylerin asansör reklamı fiyatları hakkında net bir bilgi sahibi olmaları için reklam vermek istedikleri binanın ya da asansörün sahibi ile iletişim kurmaları gerekmektedir. 

Dijital Asansör Reklamları

Son senelerde gözde reklam yollarından bir tanesi de insan kalabalığının çok yoğun olduğu iş plazaları ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde bulunan asansörlerdir. Her gün binlerce insan taşıma asansörlerinin hem iç duvarları, hatta zemin ve tavanları hem de kapı dışları reklam amacı ile kullanılmaktadır. Modern asansörlerin iki yana otomatik olarak açılan ve kapanan kapıları reklam yaratıcılığı konusunda teşvik sağlayan unsurlardır.

Bu noktada asansörün tutsak izleyici sağladığı da dikkate alınmalıdır. Yani, asansöre binen insanlar, gideceği kata varana kadar asansör reklamlarını görmeye mahkûmdur. Kaçış yolu, kanal değiştirme, sayfa atlama ya da başka yere bakmak gibi bir imkan söz konusu değildir.